Doorbreek Patronen Met DENK

Quick Scan en andere produkten van DENK

De Quick Scan is het meest afgenomen produkt bij DENK, Coaching & Advies. De Quick Scan bevat standaard onderdelen 1 t.m. 4, maar kan naar wens uitgebreid worden.

1) Telefonisch intake gesprek m.b.t. doel van de scan. (Bijv. Te lage opbrengsten, verbetering didactiek/pedagogiek, vergroting ondernemerschap).
2) Analyse van de belangrijkste documenten
3) Een dag analyse bij u op locatie
4) Toelichting bij observaties en geven van advies middels een prezi-presentatie
5) Uitgebreidere toelichting aan het hele team
6) Schriftelijk analyserapport
7) Verzorgen van workshops aan MT of het hele team


Uw investering voor de standaard Quick Scan (1 tm 4) bedraagt € 1.500,- excl. BTW en reiskosten.

Andere vaak afgenomen produkten zijn: gesprekstrainingen, lezingen rondom opbrengstgericht werken en innovaties, workshops opbrengstgericht werken voor secties/sectiehoofden.